Styrelsen&Stadgar

Stadgar

Styrelsen

Ordföranden Bertil Magnusson

 

Vise ordföranden Kristina Janson

 

Ledamot Karin Norqvist

 

Ersättare Göran Avenäs

 

Ledamot Anders Karlsson

 

Ledamot Carina Johansson

 

Kansliet

Kanslist Camilla Litsen Hammargren