Välkomna till en digital föreläsning om Smärta måndag den 17 maj!

Inbjudan från Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg

Vi uppmärksammar Internationella Fibromyalgidagen
och hälsar er välkomna till en digital föreläsning om smärta.

Måndag den 17 maj kl 18.00.

”Min resa mellan Symtom och Diagnos” 

Beryl Svanberg berättar om sin resa med en livslång sjukdom och 
hur den gjorde henne till den människa hon är idag.

Anmälan till rig@telia.com eller via telefon 031-24 93 00 senast
den 12 maj. Obs! Meddela e-postadress och telefonnummer vid
anmälan.

Patientföreträdare

Är du patient och vill vara med och utveckla reuma-vården på SU?

Nu ska reumatologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset starta ett patientråd i syfte att öka patienternas delaktighet i utvecklingen av verksamheten. Rådet träffas två gånger per termin och samordnas av klinikens verksamhetsutvecklare. Som patientföreträdare får du ekonomisk ersättning för den tid nu närvarar. 

Observera att du anmäler ditt intresse direkt till Reumatologkliniken, via länken i den bifogade länken. Reumatologkliniken behöver ha din anmälan senast den 31 mars 2021. För frågor kontakta verksamhetsutvecklare Arvid Boström på arvid.bostrom@vgregion.se.

Anmälan

Intervjustudie

Förfrågan om att delta i en intervjustudie vid Göteborgs universitet om stöd inom och utanför vården bland personer med långvarig smärta.

Intervjustudiens innehåll och deltagare
Denna intervjustudie kommer att fokusera på upplevt stöd undanför och inom vården samt vilket stöd personer med långvarig smärta vill ha och hur man tänker kring att involvera personer utanför vården i sin vård och rehabilitering.

Forskargruppen söker personer över 18 år som bor någonstans i Sverige. Alla erfarenheter och tankar är viktiga att få med i studien och man får gärna delta oavsett vilka erfarenheter man har. Det är till exempel lika värdefullt att få perspektiv från dem som inte har eller vill involvera personer utanför vården, som från dem som har erfarenhet av eller vill detta.

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timme och planeras äga rum under vårterminen 2021. Plats för intervjun sker efter överenskommelse och om deltagaren vill kan intervjuerna ske digitalt. Vid eventuella fysiska möten kommer det att finnas möjligheter till att hålla avstånd och Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer kommer att följas. 

Om du är intresserad av att delta i denna intervjustudie kontakta Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg så vidarebefordrar vi ditt svar till Forskargruppen. Det går också bra att ringa tfn 031-24 93 00 och tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Med vänliga hälsningar gm
Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg
tfn 031-24 93 00, e-post rig@telia.com

Coronavaccin

Det ska inte vara några problem med att ta coronavaccinet som reumatiker men det ska alltid gå minst ett dygn mellan egen medicin som tas med spruta och vaccin och det gäller alla vaccinationer. Coronavaccinet är inte aktivt (levande).
Innan ni tar vaccin så fråga alltid innan om den är aktiv och är den det så får ni fråga er läkare först om ni kan ta den.

Information kommer ifrån sjuksköterska på reumatologen.