Styrelsen&Stadgar

Stadgar

Styrelsen
E-mail: styrelsen@berig.se


Ordföranden Anders Karlsson


Vice Ordföranden Kristina Janson

Kassör  Ahmed Osman

Ledamot Bertil Magnusson

Ledamot Karin Norqvist

Ersättare Ann Nordqvist

Ersättare Maria Widell Christiansen

Ersättare Kerstin Brändèn

KanslietKanslist Camilla Litsen Hammargren