Styrelsen&Stadgar

Stadgar

Styrelsen

Ordföranden Bertil Magnusson

Vise ordföranden Kristina Janson

Ledamot Karin Norqvist

Ersättare Göran Avenäs