Styrelsen&Stadgar

Stadgar

Styrelsen


Ordföranden Anders Karlsson


Vice Ordföranden Kristina Janson

Ledamot Bertil Magnusson

Ledamot Karin Norqvist

Ersättare Carina Johansson

 

Kansliet

Kanslist Camilla Litsen Hammargren