Intervjustudie

Förfrågan om att delta i en intervjustudie vid Göteborgs universitet om stöd inom och utanför vården bland personer med långvarig smärta.

Intervjustudiens innehåll och deltagare
Denna intervjustudie kommer att fokusera på upplevt stöd undanför och inom vården samt vilket stöd personer med långvarig smärta vill ha och hur man tänker kring att involvera personer utanför vården i sin vård och rehabilitering.

Forskargruppen söker personer över 18 år som bor någonstans i Sverige. Alla erfarenheter och tankar är viktiga att få med i studien och man får gärna delta oavsett vilka erfarenheter man har. Det är till exempel lika värdefullt att få perspektiv från dem som inte har eller vill involvera personer utanför vården, som från dem som har erfarenhet av eller vill detta.

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timme och planeras äga rum under vårterminen 2021. Plats för intervjun sker efter överenskommelse och om deltagaren vill kan intervjuerna ske digitalt. Vid eventuella fysiska möten kommer det att finnas möjligheter till att hålla avstånd och Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer kommer att följas. 

Om du är intresserad av att delta i denna intervjustudie kontakta Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg så vidarebefordrar vi ditt svar till Forskargruppen. Det går också bra att ringa tfn 031-24 93 00 och tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Med vänliga hälsningar gm
Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg
tfn 031-24 93 00, e-post rig@telia.com

Coronavaccin

Det ska inte vara några problem med att ta coronavaccinet som reumatiker men det ska alltid gå minst ett dygn mellan egen medicin som tas med spruta och vaccin och det gäller alla vaccinationer. Coronavaccinet är inte aktivt (levande).
Innan ni tar vaccin så fråga alltid innan om den är aktiv och är den det så får ni fråga er läkare först om ni kan ta den.

Information kommer ifrån sjuksköterska på reumatologen.

Enkät om säkerhetsbälten

Hej, mitt namn är Ebba Alkstrand. Jag kommer från ett ungdomsföretag (UF) som heter Säkra UF, vi är fem personer som jobbar med att hitta ett okomplicerat, diskret och lättanvänt alternativ till de traditionelle säkerhetsbältena. Vårt fokus ligger i att göra låsmekanismen enklare att använda utan att anstränga finmotoriken i händer och har just personer med ledsjukdomar som målgrupp.

Vi undrar om det är möjligt för erat förbund att göra enkäten som ligger länkad längre ner i mailet, så att vi kan få reda på era upplevelser och tankar. Det hade varit till stor hjälp i detta projektet.

Med vänlig hälsning

Ebba från Säkra UF

https://forms.gle/ZdyFMC59RrzZJ4PQA

OBS! Om du har frågor om detta projekt eller om det uppstår problem 
med länken till enkäten kontakta Ebba via e-post:  ebba.alkstrand@gmail.com