Patientforum

Nu söker Patientforum nya medlemmar som vill vara med och utveckla vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Patientforum är ett strategiskt råd som samverkar med sjukhusledningen om frågor i vården.
De söker personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående och som vill bidra med sina tankar och idéer.

Skicka in din ansökan till su.ksa@vgregion.se senast den 29 september.

Läs mer om Patientforum på Sahlgrenskas hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Sarah Somehagen
Kanslisamordnare
Tel.: 031- 24 03 03
sarah.somehagen@funktionsrattgbg.se
Funktionsrätt Göteborg
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

www.funktionsrattgbg.se