Föreläsningar

Reumatikerdistriktet/föreningen Göteborg välkomnar alla intresserade  
till föreläsningar på Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober. 
 
kl 18.00 Barn med reumatisk sjukdom och dagens läkemedelsbehandling, föreläsare överläkare Michael Damgaard och med dr Susanne Lindgren, Barnkliniken Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus. 
 
kl 19.00 Hur påverkas ögonen av reumatiska sjukdomar?  
Föreläsare ögonläkare Beatrize Jeminiz Gomez. 
 
Plats: Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. 

Anmälan till Reumatikerdistriktets kansli e-postrig@telia.com eller 
telefon 031-24 93 00.