Fondsökarkurs

Välkomna på Fondsökarkurs! Det är Reumatikerdistriktet/föreningen Göteborg som håller i den.
Här får man lära sig hur ett ansökningsbrev kan se ut och om vilka fonder man kan söka och eventuellt få bidrag ifrån. Kursen är tre gånger.
Ledare: Anette Nyman
Start: Torsdag den 10 mars kl 17.30, i ABF:s lokaler, Frölunda torg.Obs!
Andra kurstillfället blir en onsdag den 16 mars, och sista gången torsdag den 24 mars.
Avgift: 150 kr som betalas innan kursstart till Plusgiro 42 31 17-1 Märk betalningen med ditt namn och fondsökarkurs.
Anmälan till Helena Masslegård tfn 0702-31 50 25 senast måndag den 4 april.
Anmälan är bindande!