Patientföreträdare

Är du patient och vill vara med och utveckla reuma-vården på SU?

Nu ska reumatologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset starta ett patientråd i syfte att öka patienternas delaktighet i utvecklingen av verksamheten. Rådet träffas två gånger per termin och samordnas av klinikens verksamhetsutvecklare. Som patientföreträdare får du ekonomisk ersättning för den tid nu närvarar. 

Observera att du anmäler ditt intresse direkt till Reumatologkliniken, via länken i den bifogade länken. Reumatologkliniken behöver ha din anmälan senast den 31 mars 2021. För frågor kontakta verksamhetsutvecklare Arvid Boström på arvid.bostrom@vgregion.se.

Anmälan