Intervjustudie

Förfrågan om att delta i en intervjustudie vid Göteborgs universitet om stöd inom och utanför vården bland personer med långvarig smärta.

Intervjustudiens innehåll och deltagare
Denna intervjustudie kommer att fokusera på upplevt stöd undanför och inom vården samt vilket stöd personer med långvarig smärta vill ha och hur man tänker kring att involvera personer utanför vården i sin vård och rehabilitering.

Forskargruppen söker personer över 18 år som bor någonstans i Sverige. Alla erfarenheter och tankar är viktiga att få med i studien och man får gärna delta oavsett vilka erfarenheter man har. Det är till exempel lika värdefullt att få perspektiv från dem som inte har eller vill involvera personer utanför vården, som från dem som har erfarenhet av eller vill detta.

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timme och planeras äga rum under vårterminen 2021. Plats för intervjun sker efter överenskommelse och om deltagaren vill kan intervjuerna ske digitalt. Vid eventuella fysiska möten kommer det att finnas möjligheter till att hålla avstånd och Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer kommer att följas. 

Om du är intresserad av att delta i denna intervjustudie kontakta Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg så vidarebefordrar vi ditt svar till Forskargruppen. Det går också bra att ringa tfn 031-24 93 00 och tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Med vänliga hälsningar gm
Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg
tfn 031-24 93 00, e-post rig@telia.com