Hälsovecka 2023

Eftersom vi hade en hälsovecka i augusti 2022, så beslutade vi att inte ha en vanlig hälsovecka under vecka 5 2023 utan en enklare variant.
Det mesta utgår ifrån att det är fri entré i friskvården och de har även bokat in några pass med dans och yoga.
Anhörigstödet har bjudit in en föreläsare och vi har ett kulturevenemang med koppling till Hälsa, nämlighet Anna Heikkinen som berättar om vad musiken betydde för henne i läkeprocessen när hon fick cancer.

Basen för hälsoveckan i år blir alltså friskvården.
Länk till information om evenemang på Dalheimers hus

Med vänliga hälsningar

Monika Öhrn
GÖTEBORGS STAD
Förvaltningen för funktionsstöd, Dalheimers hus